Dyrektywa unijna work-life balance, czyli dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jest aktem prawnym UE, którego celem jest ułatwienie osobom pracującym w UE godzenia płatnej pracy z życiem prywatnym, w tym obowiązkami opiekuńczymi.

Może poprawić sytuację członków rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną i samych osób z niepełnosprawnością intelektualną, aby lepiej pogodzić ich pracę z obowiązkami rodzicielskimi lub opiekuńczymi.

Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wprowadza między innymi minimalne standardy dotyczące urlopu rodzicielskiego, w tym urlop ojcowski, urlop opiekuńczy, prawo rodziców i opiekunów do elastycznej organizacji pracy oraz zabezpieczenia przed niesprawiedliwymi zwolnieniami. Dyrektywa została formalnie przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w czerwcu 2019 r. W lipcu został on opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE we wszystkich językach UE.

Więcej istotnych artykułów dotyczących prawa pracy znajdziesz w serwisie https://www.strefainwestora.pl/.

Work-life balance – o tym należy pamiętać!

Eurofound gromadzi informacje na temat życia zawodowego w UE, analizując krajowe i unijne strategie polityczne promujące równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz badając rolę dialogu społecznego i rokowań zbiorowych w tej dziedzinie.

W badaniach przeanalizowano możliwości elastyczności czasu pracy i lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym związane z cyfryzacją i pracą za pośrednictwem platform internetowych, związane z integracją na rynku pracy określonych grup, takich jak osoby pełniące obowiązki opiekuńcze lub mające problemy zdrowotne. W swoich badaniach dotyczących warunków pracy i zrównoważonej pracy Eurofound przyjrzała się implikacjom dla równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

W kontekście negocjacji w sprawie pakietu dotyczącego równowagi między życiem zawodowym a prywatnym na szczeblu UE oraz na wniosek Komisji Europejskiej Eurofound opracowała przegląd krajowych statystyk dotyczących korzystania z urlopów rodzinnych przez ojców w dłuższym okresie w państwach członkowskich UE i Norwegii.