Arystokracja jest ustrojem, w którym mamy do czynienia z klasą stricte powołaną do rządzenia nad krajem lub królestwem. Innymi słowy, arystokraci to taka elita znajdująca się ponad innymi klasami społecznymi. Są oni powołani do rządzenia bardzo często z pokolenia na pokolenie, a swoje wpływy polityczny starają się zacieśniać tylko między innymi bogatymi lub dobrze usytuowanymi rodzinami w grze politycznej. Arystokrata jest zazwyczaj bogaty i stoi w politycznym łańcuchu pokarmowym o wiele wyżej od osoby z każdej innej klasy społecznej, która znajduje się w danym społeczeństwie. Dlatego też przypisujemy im władzę.

Członkowie arystokracji są zwykle wybierani na podstawie ich wykształcenia, wychowania i historii genetycznej lub rodzinnej. Arystokracja często łączy bogactwo i pochodzenie etniczne z możliwością i prawem do rządzenia. Dlatego też możemy uznać, że ustrój ten nie promuje zbyt dużej sprawiedliwości dla osób z niższych warstw. W tym ustroju korzystają tylko ci, którzy znajdują się na samej górze. Arystokracja jest bardzo starym ustrojem, który wywodzi się jeszcze z czasów antycznej Grecji. Warto również zaznaczyć, że arystokracja w praktyce była najpopularniejszym ustrojem stosowanym w czasach średniowiecznych.

Na czym polega z kolei monarchia? Jak bardzo różni się od rządów praktykowanych w arystokracji?

Monarchia jest z kolei systemem władzy, który ma za zadanie wyznaczyć głowę państwa, czyli dokładnie jedną osobę, która będzie miała za zadanie sprawować władzę. Monarchę, czyli rządzącego, bardzo często wybiera się na całe jego życie. Istnieją jednak przypadki, w których monarcha jeszcze przed śmiercią rezygnował ze swojej władzy, po czym była ona przekazywana na innego monarchę. Zatem możemy zaznaczyć, że ustrój ten przypominał nieco działanie stosowane w kościołach, a dokładniej w przypadku papieży.

Władza w monarchii przechodzi zgodnie z tradycjami między liniami rodzinnymi. Działa to na zasadzie linii krwi. Jeżeli ukoronowany zostanie ojciec, w następstwie po jego śmierci władcą powinien zostać najstarszy z jego synów. Istnieją dwa rodzaje monarchii: konstytucyjna i absolutna. Monarchie konstytucyjne ograniczają władzę monarchy w sposób określony w konstytucji, natomiast monarchie absolutne dają monarsze nieograniczoną władzę. Monarchia w realnym świecie nie jest już tak popularna. Była stosowna zarówno we wczesnym, jak i późnym średniowieczu. W dzisiejszych czasach monarchia w pewnej ograniczonej formie panuje już tylko w 45 państwach na całym świecie.