Demokracja jest znaną i niezwykle popularną w dzisiejszych czasach formą rządu występującą dosłownie na całym świecie. Charakteryzuje się tym, że umożliwia zwykłym obywatelom wybieranie rządzących, którzy będą zajmowali się sprawowaniem władzy nad ich krajem. Takie rządzenie ma na celu inwestycję w sprawiedliwość społeczną poprzez pozwolenie ludziom na to, aby mogli sami zdecydować o tym, kto będzie zasiadał na stołku władzy i mógł reprezentować społeczeństwo. Innymi słowy, demokracja jest rządem wyboru, a raczej wyborem większości osób w społeczeństwie.

W rezultacie dostajemy system, który raczej polega na debatach, dyskusjach i dochodzeniu, albo raczej próbie dochodzenia do prawdy poprzez zastanawianie się nad tym, kto powinien sprawować nad nami władzę. Docelowo taka władza powstała po to, aby pozwolić ludziom na pewne kompromisy, które będą mogli wykorzystać, aby zadowolić większość osób w społeczeństwie podczas wybierania swoich reprezentantów w rządzie. Demokracje opowiadają się za uczciwymi i wolnymi wyborami, aktywnością obywatelską, ochroną praw człowieka oraz prawem i porządkiem. Docelowo prowadzą do typowych rządów większości.

Co takiego reprezentuje komunizm i w jaki sposób wygląda wykorzystany w praktyce?

Komunizm jest z kolei formą rządów, która polega na scentralizowaniu całej władzy w rękach jednej partii. Zazwyczaj partia ma reprezentanta, który przewodzi całemu przedsięwzięciu. W komunistycznych ustrojach zwykle widzimy, że partie mają kontrolę nad szpitalami, wojskiem, edukacją, a także nad innymi istotnymi sektorami państwowej gospodarki. Komunizm powstał podczas tego, gdy politycy zainspirowali się przemyśleniami filozofa Karola Marksa. Państwa komunistyczne rozpoczęły swoją transformację od tego, że zamieniały dobra prywatne we własność publiczną. Zazwyczaj takie działania nie kończyły się niczym dobrym.

Obywatele są częścią bezklasowego społeczeństwa, które dystrybuuje dobra i usługi zgodnie z potrzebami. Dlatego w tym ustroju bardzo często dochodziło do korupcji i różnorodnych nadużyć, które bardzo łatwo było zamiatać pod dywan, co możemy zauważyć, gdy tylko prześledzimy sobie historię trwania ZSRR. Związek Radziecki był państwem typowo komunistycznym bardzo długo, już od 1922 do 1991 roku, gdy następnie po rozpadzie na różne nacje przerodził się w Rosję. Większość państw komunistycznych, które trwają do dzisiaj, wyznają ideologię marksistowską lub tę samą, którą postulował Lenin.