Rosja jest krajem niezwykle znanym z tego, że panuje tam ogromna korupcja na wielu szczeblach społecznych, politycznych, a także militarnych. Dlaczego jednak jest tak od dawna? Okazuje się, że rosyjska korupcja ma głębokie korzenie historyczne, które prawdopodobnie może być niezwykle trudno wyplenić całkowicie z kultury tego narodu. Przede wszystkim, aby lepiej zrozumieć historię korupcji w Rosji, warto wspomnieć o tym, że rozprzestrzeniała się niezwykle szybko podczas panowania rządów carskich. Pomimo rewolucji bolszewickiej nadal trwała w 1917 roku. Z danych statystycznych wiemy, że korupcja była tam niezwykle aktywna nawet pod koniec działania Związku Radzieckiego w 1991 roku.

Komuniści zajmowali zdecydowane ideologiczne stanowisko przeciwko korupcji, ale oczywiście rzeczywistość była zupełnie inna. Na przykład w 1948 roku, u szczytu stalinizmu, siedmiu członków Sądu Najwyższego Związku Radzieckiego, w tym jego przewodniczący i zastępca, zostało zawieszonych za branie łapówek. Chociaż z jednej strony oficjalnie mówili o tym, że należy walczyć z korupcją i się jej sprzeciwiali, nawet jako tak wysoka instancja prawna sami w niej uczestniczyli. W zasadzie cały system sądowniczy był naznaczony ogromną korupcją, o której dało się słyszeć przez wiele lat, nawet do dziś.

W Rosji na pewnym etapie korupcja stała się normą, szczególnie w niektórych częściach państwa (Kaukaz, Azja Środkowa)

Na pewnym etapie korupcja była tak głęboko zakorzeniona, że stała się w przypadku wielu Rosjan normą. Można było tam kupić członkostwo w partii politycznej lub różnorodne stanowiska rządowe. Przyzwalanie na szarą strefę dodatkowo sprawiło, że wielu urzędników odnalazło swój własny raj w postaci przyjmowania różnorodnych łapówek. Łapówkarstwo w różnej postaci na szczeblach policyjnych i administracyjnych było niezwykle aktywne aż do końca trwania imperium. Mimo wszystko upadek Związku Radzieckiego pokazał, że transformacje niekoniecznie zawsze przynoszą dobre zmiany. W sprawie korupcji nadal niewiele się zmieniło.

Pomimo tego, że do 2000 roku ukształtował się zupełnie inny system polityczny, warto zwrócić uwagę na to, że w Rosji nadal u władzy pozostał stary aparat sprawowania władzy za czasów sowieckich. Drobna korupcja stała się rutyną i zaczęła z czasem sięgać obywateli niemal na całym obszarze Rosji. Z czasem szacunki pokazały, że korupcja podobno sięgała 1,5% oficjalnego PKB Rosji. Korupcja w biznesie była jeszcze gorsza. W 2001 roku wyniosła ona 33,8 miliarda dolarów, czyli 11,2 procent PKB. W jednym z badań ankietowych aż 80 procent biznesmenów przyznało się do tego, że chociaż raz w życiu spotkali się na swojej drodze biznesowej z korupcją w Rosji.