Socjalizm jest systemem, który docelowo miał być wykorzystywany do tego, aby promować współpracę w społeczeństwie i zmniejszać różnice między klasami społecznymi do tego stopnia, że każdy miałby takie same możliwości i predyspozycje. Niestety doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy jesteśmy równi i z tego powodu wcielenie takiego systemu w życie jest niestety wizją czysto utopijną i prawdopodobnie nigdy się nie spełni. Socjalizm miał za zadanie zachęcać obywateli do tego, żeby razem ze sobą współpracowali, zamiast konkurować i wypleniać siebie nawzajem, tak jak ma to miejsce w kapitalizmie.

Obywatele wspólnie posiadają środki produkcji i dystrybucji dóbr i usług, podczas gdy scentralizowany rząd zarządza nimi. Socjalizm zakłada jednak to, że każda osoba korzystająca z dóbr systemowych powinna również wnosić coś od siebie do tego systemu, co nie zawsze przekłada się w praktyce na logiczne zastosowanie. Niestety prowadzi to do dystrybucji, która bardzo często nie ma żadnych zwrotów z inwestycji. Jak do tej pory czysty socjalizm nigdy nie wyszedł państwom na dobre. Jedynym przykładem, gdzie socjalizm ma jakieś zastosowanie, są państwa skandynawskie, takie jak Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia, czy też Islandia. Ponieważ w tamtych miejscach socjalizm jest połączony z kapitalistycznym rozwojem wielu branży. Istnieje tam prywatna własność oraz możliwość konkurowania przedsiębiorstw na zasadach kapitalizmu.

Oligarchia, czyli rodzaj rządu, w którym zbiór pewnych jednostek ma wpływ na całe państwo

Oligarchia powstaje, wtedy kiedy niewielki zbiór jednostek ma kontrolę nad całym państwem. Różni się zatem od dyktatury tym, że nie mamy jednego dyktatora, w którego rękach leży władza. W oligarchii władza leży w rękach kilku lub kilkunastu osób, najczęściej bogaczy. Oligarchia polega na tym, że to właśnie pieniądze zapewniają tym, którzy utrzymują się przy władzy wpływy, kontrolę i dostęp do różnorodnych możliwości, których brakuje dla osób spoza elitarnej grupy bogaczy. W takich państwach bardzo często dochodzi do sytuacji, gdzie prawa jednostki są usunięte, a wszelkie działania mają antydemokratyczne podłoże, czyli nie ma mowy o decydowaniu za pośrednictwem głosu większości osób uczestniczących w systemie.

Rząd, który rządził Republiką Południowej Afryki w latach 1948-1991 był rasowo skonstruowaną oligarchią. Mniejszościowa biała populacja dominowała i narzucała swoje rozwiązania grupom czarnoskórych osób. Dlatego też możemy uznać, że miała tam miejsce typowa oligarchia.