Inflacja jest miarą wzrostu cen towarów względem danej waluty. Jest najprostszym sposobem, dzięki któremu możemy dokonywać dokładnych pomiarów w zmianach gospodarczych. Kiedy inflacja doprowadza do wzrostu cen podstawowych produktów, które są niezbędne w codziennym życiu (na przykład żywność), przekłada się ona wówczas negatywnie na portfele obywateli dotkniętych kłopotem inflacyjnym. W rezultacie społeczeństwo ubożeje. Inflacja może dotyczyć zarówno produktów, jak i usług.

W zasadzie wszystkie wydatki mogą zostać poddane inflacji. Jedzenie, napoje, usługi medyczne, catering, rachunki za prąd i multimedia, a także ubezpieczenia. Kiedy inflacja zaczyna wymykać się spod kontroli, ma to ogromny wpływ na społeczeństwo, ponieważ z czasem coraz więcej osób spodziewa się coraz większej inflacji w przyszłości. Z tego powodu ma to bezpośrednie przełożenie na to, w jaki sposób wydają oni swoje pieniądze. Banki centralne w największych gospodarkach światowych stale przyglądają się inflacji. Ich celem jest to, aby utrzymywać ją na poziomie nie większym niż 2%. Jednak ten cel bywa niezwykle trudny w momencie załamań gospodarczych i kryzysów.

Inflacja jest dla obywateli ogromnym powodem do niepokoju, ponieważ coraz większa inflacja sprawia, że zaoszczędzone przez ludzi pieniądze tracą na wartości. Inflacja skutecznie zmniejsza siłę nabywczą konsumenta. Ma to również bezpośrednie przełożenie na rynek, ponieważ kiedy inwestor ulokuje pieniądze w 5% obligacji, a inflacja wyniesie 2%, w rezultacie otrzyma on jedynie 3% zysku. Niekontrolowana i bardzo duża inflacja sprawia, że nie opłaca się ich inwestować, ponieważ w rzeczywistości taka inwestycja może przestać przynosić zyski.

Inflacja najczęściej rośnie z powodu wzrastających cen w sektorze produkcyjnym oraz transportowym. Przykładowo, jeżeli cena paliwa pójdzie w górę, odbije się to bezpośrednio na cenach żywności przywożonych przez transport samochodowy do sklepów. Czasami pewne firmy mogą jednak odnieść zyski podczas szalejących inflacji, ponieważ wzrost inflacyjny pozwoli im pobierać wyższe opłaty na produkty obarczone dużym popytem w społeczeństwie.

Co prowadzi do zwiększania się inflacji?

W rzeczywistości trudno wskazać jeden konkretny czynnik, który może napędzać inflację, ponieważ mamy ich w gospodarce wiele. Niektóre są nawet ze sobą ściśle połączone. Najczęściej inflacja wynika jednak pośrednio lub bezpośrednio z nagłego wzrostu popytu na dane produkty, lub usługi albo wynika ze względu na nagły wzrost produkcji oraz transportu.

W przypadku inflacji rosnącej poprzez większe ceny produkcji mamy do czynienia z tak zwaną inflacją kosztową. W tym wypadku popyt na towary pozostaje niezmieniony. Podaż może z kolei zmaleć ze względu na znacznie wyższe koszty produkcji. Mogą one wynikać na przykład ze względu na rosnące koszty energii elektrycznej lub gazu niezbędnych podczas produkcji. Istotnym aspektem w tym przypadku jest także cena paliwa. Ponieważ ceny transportu danych towarów również wpływają na końcową cenę na sklepowej półce. Inflacja kosztowa może również wynika pośrednio z podniesienia ceny na jeden produkt. Na przykład, jeżeli ceny miedzi wzrosną, firma wykorzystująca miedź do swoich produktów będzie zmuszona do podniesienia końcowej ceny za wyrób, aby ich biznes dalej przynosił korzyść.

Efektem takich działań inflacyjnych zawsze będzie podniesienie ceny dla końcowego konsumenta, który musi zapłacić za wynik inflacji.

Płaca dla pracowników w danej sferze gospodarczej

Poziom płacy za wykonywaną pracę również będzie miał bezpośrednio przełożenie na koszty towarów. Po podliczeniu wszystkich płac dla pracowników i przedsiębiorców szybko zauważymy, że są one jednym z głównych motorów napędowych w gospodarce. Gospodarka czasami ma się całkiem dobrze, a stopa bezrobocia jest niska. Może to doprowadzić do niedoboru siły roboczej. Firmy borykają się wówczas z problemem dotyczącym tego, że muszą płacić powyżej ich normy opłacalności, aby nabyć nowe ręce do pracy.

Przyciągnięcie wykwalifikowanych kandydatów z kolei wiąże się z wydatkiem dużych funduszy. To po prostu prowadzi do wzrostu kosztów danej firmy, przez co organizacja jest zmuszona zwiększyć ceny swoich produktów lub świadczonych usług.

Klęski żywiołowe również mogą powodować wzrost cen. Na przykład, jeśli huragan zniszczy uprawy takie jak kukurydza, ceny mogą wzrosnąć w całej gospodarce, ponieważ kukurydza jest używana w wielu produktach.

Inflacja wynikająca z nadmiernego popytu

Inflacja popytowa wynika z dużego zapotrzebowania konsumentów na dany produkt lub usługę. W gospodarce może pojawić się spory wzrost popytu na pewną kategorię produktów, co skłoni firmy do podniesienia cen za usługi lub towary, ponieważ klienci i tak będą skłonni do zapłacenia za nie. Jeżeli taki stan rzeczy utrzymałby się dłużej, prawdopodobnie wzrost kosztów w jednym obszarze w końcu doprowadziłby do podniesienia cen innych towarów oraz usług. W tym przypadku mielibyśmy do czynienia z typową inflacją popytową. Krótkoterminowy brak równowagi w gospodarce nie tworzy zwykle problemów, jednak w dłuższym okresie taki brak balansu doprowadza do wzrostu ogólnych cen rynkowych.

Chesz dowiedzieć się w jaki sposób uchronić oszczędności podczas inflacji? Zapoznaj się z treścią artykułu https://www.inwestycyjny.pl/kto-traci-podczas-inflacji-a-kto-jest-jej-beneficjentem/