W ostatnich kilku latach byliśmy świadkami wielu skandali związanych z manipulacją w różnych towarach. W rolnictwie, na przykład, zdarzały się przypadki zmowy producentów w celu utrzymania wysokich cen lub uniknięcia cięć produkcji w okresach nadwyżki podaży. Jednak zaskakujące jest to, że manipulacja ma miejsce również w przypadku takiego towaru jak srebro. W ostatnich latach widzieliśmy, że cena srebra była manipulowana przez kilku dużych graczy na rynku. Szacuje się, że na świecie jest około dwóch miliardów uncji naziemnych zapasów srebra, ale cena tego metalu znacznie spadła w ciągu ostatnich kilku lat. Manipulacja cenami może mieć miejsce z powodu braku regulacji lub monitoringu na rynku. W sytuacji, gdy rynki stają się coraz bardziej cyfrowe, a transakcje coraz częściej odbywają się za pośrednictwem portali internetowych, nie jest trudno manipulować tymi rynkami niezauważenie.

Kto mógłby manipulować cenami srebra?

Chociaż nie ma dowodów na to, że rynek srebra jest manipulowany, jest kilku kandydatów, którzy mogą mieć w tym interes. Jeśli spojrzymy na rynek srebra jako całość, zobaczymy, że producenci (głównie firmy wydobywcze) mają interes w utrzymaniu niskiej ceny, aby móc sprzedać swój produkt po wyższej cenie. To samo dotyczy hut, które są odpowiedzialne za produkcję metalu z rudy. Tradycyjnie jednak głównymi graczami na rynku są konsumenci, tacy jak przemysł jubilerski i fotograficzny. Głównym powodem, dla którego firmy te mają duży interes w utrzymaniu niskiej ceny srebra, jest fakt, że cierpią one z powodu rosnących kosztów w wyniku wzrostu cen srebra. Ponadto, obie branże zależą również od inwestorów jako klientów: Jeśli cena srebra spadnie, oczekuje się, że sprzedaż wzrośnie, co jest wyraźnie w najlepszym interesie branży.

Pewne branże na rynku mogłyby sporo zarobić na tanim srebrze

Jak widzieliśmy, głównym powodem, dla którego dochodzi do manipulacji ceną srebra, jest chęć uzyskania korzyści dla pewnych branż na rynku kosztem innych. Problem polega na tym, że cena jest bardzo ważnym czynnikiem na światowym rynku srebra, ponieważ jest kluczowym wskaźnikiem podaży i popytu. Jeśli cena będzie utrzymywana na sztucznie niskim poziomie, popyt wzrośnie, a podaż spadnie, co nie jest zdrową sytuacją dla rynku srebra w ogóle. Manipulacja ceny rynkowej metali szlachetnych jest teoretycznie możliwa za pośrednictwem papierów wartościowych, które służą przede wszystkim do prognozowania przyszłych cen towarów. Metoda ta opiera się na zbieraniu informacji o kontraktach terminowych, które są obecnie w użyciu. Jeśli trader ma długą pozycję, jest zobowiązany do zakupu towaru po określonej cenie, natomiast krótka pozycja oznacza, że trader jest zobowiązany do sprzedaży towaru po określonej cenie. Jeśli traderzy mają długą pozycję w danym towarze, jest to znak, że oczekują wzrostu ceny tego towaru, dzięki czemu mogą zamknąć swoją długą pozycję i osiągnąć zysk sprzedając towar. Dlatego też analiza papierów wartościowych może być wykorzystywana do monitorowania manipulacji rynkowych. Najważniejszą rzeczą w analizie jest procent długich pozycji w porównaniu z krótkimi. Jeśli towar ma wysoki procent długich pozycji, oznacza to, że rynek jest ogólnie nastawiony na wzrost i można to wykorzystać na swoją korzyść, podczas gdy wysoki procent krótkich pozycji wskazuje, że rynek jest nastawiony na spadki ceny.

Manipulacje rynkowe po stronie firm produkcyjnych

Firmy produkcyjne są odpowiedzialne za produkcję około 40% srebra na świecie. Oczekuje się, że firmy te sprzedadzą określoną ilość srebra każdego roku, jednak szacuje się, że sprzedają one znacznie więcej, niż produkują. Taka sytuacja jest kolejnym sygnałem manipulacji ceną srebra, ponieważ nie ma żadnego logicznego powodu, dla którego firmy te miałyby sprzedawać więcej srebra, niż produkują. Taki wzorzec zachowania jest zwykle odnotowywany w okresie niskich cen srebra, kiedy oczekuje się, że producenci sprzedadzą srebro, które mają na stanie. W ten sposób mogą sztucznie doprowadzić do sytuacji rynkowej, która dla niektórych przedsiębiorstw jest korzystna, a dla innych wręcz przeciwnie.

Jak możemy chronić się przed manipulacją cenową jako inwestorzy?

Jak widzieliśmy, istnieje kilka sposobów, na to, aby rynek srebra został zmanipulowany. Najlepszym sposobem na ochronę przed manipulacją cenami jest zrozumienie rynku i świadomość tego, co może dziać się za kulisami. Prowadzenie dokładnych badań na rynku srebra i monitorowanie ceny jest jednym z najlepszych sposobów na ochronę przed manipulacją. Obecnie srebrem można handlować zarówno na rynku fizycznym, jak i papierowym. Na rynku fizycznym, handluje się rzeczywistym srebrem, podczas gdy na rynku papierowym, handluje się kontraktem, który reprezentuje określoną ilość srebra. Biorąc pod uwagę, że cena srebra jest manipulowana na rynku papierowym, handlowcy powinni skupić się bardziej na rynku fizycznym. W ten sposób będziesz mniej dotknięty manipulacją na rynku papierowym. Pamiętajmy zawsze o tym, że najlepiej wyjdziemy na inwestycji, którą rozumiemy. Dlatego najważniejsza jest edukacja.