Dyktatura jest pewną formą rządów, która bardzo różni się od uprawianej w dzisiejszych czasach demokracji. Dyktator jest kimś, kto posiada w państwie władzę absolutną. Innymi słowy, dyktatura jest ustrojem, który oddaje we władzę pewnej jednostki lub wąskiej grupy osób władzę absolutną nad danym państwem, czy też królestwem. Dyktatura była znacznie częściej spotykanym systemem w przeszłości. W dzisiejszych czasach wiele niepodległych państw wycofało się z praktykowania tego ustroju. Najpopularniejsza dyktatura w Europie panuje dziś na Białorusi.

Termin dyktatury wywodzi się jeszcze ze starożytności. Z łaciny dictator jest tytułem, który w starożytnym Rzymie był przyznawany osobom sprawującym władzę absolutną. Dyktatorzy byli mianowani tymczasowymi sędziami, od których zależały losy spraw państwowych. Mimo wszystko dzisiejsza dyktatura znacznie różni się od tej praktykowanej w antyku, ponieważ współcześni dyktatorzy mają raczej więcej wspólnego z rządami tyranów, aniżeli z rządami starożytnych dyktatorów. Dyktatorzy często uciekają się do siły lub oszustwa, aby sprawować władzę nad państwem po ich myśli. Sieją terror w kraju i przyćmiewają wolność obywatelską. Dodatkowo dzisiejsza dyktatura charakteryzuje się tym, że stosuje techniki propagandowe po to, aby ogłupić społeczeństwo i zyskać poparcie.

Współczesne dyktatury powstawały zazwyczaj podczas osłabienia poprzedniego rządu państowego

Dyktatura stała się jedną z najpopularniejszych form rządów na świecie około 150 lat temu, gdy masowo upadały monarchie w różnych zakątkach. Monarchia opierała się na dziedziczeniu władzy na podstawie więzów krwi, dlatego też dyktatura wprowadzała sporo zamieszania, ponieważ całkowicie wykluczała ówczesne realia dotyczące rządzenia państwem. Drugą z kolei formą rządzenia pod względem popularności była demokracja konstytucyjna. Rządy dyktatorów przybierały wiele różnych form. Były bardzo popularne w szczególności na terenach Ameryki Łacińskiej.

Dyktatorzy powstawali w tamtych rejonach wraz z siłami zbrojnymi, aby przymusem odbierać rządy z rąk Hiszpanów najeżdżających na tamtejsze tereny Ameryki Południowej. Można wręcz powiedzieć, że dzięki dyktaturze w pewnym stopniu Ameryka Łacińska uwolniła się od władzy kolonialnej sprawowanej przez rządy hiszpańskie. Dyktatorzy mieli ze sobą zazwyczaj wiele wspólnych cech. Zazwyczaj sprzymierzali się z określoną klasą społeczną i próbowali albo utrzymać interesy bogatych i uprzywilejowanych elit, albo wprowadzić daleko idące lewicowe reformy społeczne. Często do władzy pomagały im dochodzić wojska.