Potrzebujesz przejrzeć system rejestracji? Skoro publiczna emisja akcji wiąże się z interesem publicznym, główne rynki na całym świecie mają stosunkowo rygorystyczne systemy i procedury przeglądu i rejestracji emisji. System rejestracji nie oznacza złagodzenia wymagań dotyczących przeglądu. Teraz giełdy muszą ściśle wykonywać swoje obowiązki w zakresie przeglądu i sprawdzania. Proces rejestracji Komisji Regulacyjnej ds. Papierów Wartościowych sprawdza i nadzoruje jakość przeglądu giełdy, warunki emisji oraz ważne aspekty ujawniania informacji. Sądząc po aktualnej sytuacji, ustalenia te są skuteczne i konieczne.

System rejestracji kładzie nacisk na ujawnianie informacji jako rdzeń, ale rynek faktycznie stwierdził, że nie wystarczy polegać na pełnym ujawnianiu informacji w formie. Na giełdzie jest wiele milionów inwestorów indywidualnych. Komisja Regulacyjna ds. Papierów Wartościowych zawsze kładzie nacisk na prawdziwość, dokładność i kompletność ujawnianych informacji oraz ściśle kontroluje jakość ujawnianych informacji podczas przeglądu. Jednocześnie należy również rozważyć kwestię pozycjonowania sektora i zgodności z polityką przemysłową. Na obecnym etapie jest to konieczne posunięcie pragmatyczne.

Ostatnio podczas inspekcji odnotowano wysoki odsetek wycofań materiałów aplikacyjnych. Według wstępnych informacji nie chodzi o to, że firmy te mają problemy, nie mówiąc już o wycofaniu się z powodu oszukańczych kont. Ważne powody wielu sponsorów ma słabą jakość praktyk. Sądząc po obecnej sytuacji, wiele agencji pośredniczących nie ma jeszcze ideałów, organizacji i możliwości, które pasują do systemu rejestracji i nadal „noszą nowe buty i kroczą starą drogą”. Podkreślił, że ci, którzy „przełamują barierę”, zostaną potraktowani poważnie i nigdy nie będą mogli zostać wycofani.
Jak utrzymać zrównoważony i skoordynowany rozwój rynku pierwotnego i wtórnego? W ostatnim czasie rynek zwrócił większą uwagę na zjawisko kolejki Zjawisko kolejkowania jest spowodowane wieloma czynnikami, co ogólnie odzwierciedla rosnącą witalność realnej gospodarki i rosnącą atrakcyjność rynku kapitałowego. Realizacja zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego wymaga pełnego uwzględnienia dynamicznego i dodatniego bilansu inwestycji i finansowania. Obecnie Komisja Regulacyjna ds. Papierów Wartościowych realizuje idee optymalizacji usług, wzmocnienia nadzoru, oraz konsolidacji obowiązków, a także w pełni wykorzystuje rynkowe metody prawne do aktywnego tworzenia normalizacji ofert publicznych zgodnie z oczekiwaniami rynku.

Jeśli chodzi o reformę systemu rejestracji, konotacje i rozszerzenie systemu rejestracji muszą być dalej omawiane przez wszystkie strony na rynku, aby zwiększyć konsensus i zapewnić, że reforma będzie stabilna i długotrwała. Komisja Regulacyjna Papierów Wartościowych będzie niezachwianie nalegać na ukierunkowanie reformy systemu rejestracji, nadal będzie nalegać na dążenie do postępu przy zachowaniu stabilności, przestrzegać koncepcji systemu, wykonywać solidną pracę w ocenie pilotażowego systemu rejestracji Sci-tech Światowej Rady Innowacji i Wzrostu Rynku Przedsiębiorstw, oraz usprawnić mechanizm nadzoru nad całym procesem i całym łańcuchem systemu rejestracji. Nacisk kładziony jest na uchwycenie zależności pomiędzy wdrożeniem systemu rejestracji, a poprawą jakości spółek giełdowych, konsolidacją odpowiedzialności pośredników, utrzymaniem stabilnego funkcjonowania rynku, jasnym pozycjonowaniem funkcji audytu giełdowego, przyspieszeniem transformacji nadzoru emisyjnego Komisji Regulacyjnej ds. Papierów Wartościowych, oraz wzmocnieniu zapobiegania ryzyku integralności reformy ogólnorynkowego systemu rejestracji.