Demokracja to, innymi słowy, rządy ludu. W tym ustroju politycznym staramy się stworzyć system, który będzie oddawał część władzy do ogółu społeczeństwa. Założenie polega na tym, że społeczeństwo biorące udział w codziennym życiu powinno mieć pewnego rodzaju możliwość, aby również decydować o sobie. Demokracja powstała ponad 2000 lat temu. Z pierwszą demokracją mieliśmy do czynienia w państwach starożytnych. Starożytna Grecja wdrożyła pierwszą znaną nam i udokumentowaną na świecie formę demokracji. Miało to miejsce dokładnie w piątym wieku przed naszą erą.

Demokracja była wówczas niezwykle ważnym elementem tamtejszych polis. Tchnęła zupełnie nowe życie w postrzeganie polityki. Kiedy demokracja przyjmowała się w coraz większej ilości miejsc starożytnej Grecji, zaczynała powoli zdobywać na popularności również poza granicami starożytnej Grecji. Semantyka słowa demokracja wskazuje na znaczenia, takie jak rząd ludu, rządy ludu. Okazało się jednak, że demokracja szybko spotkała się z palącymi problemami, ponieważ rządy nie były w stanie jej utrzymać przez dłuższy czas. Po pewnym czasie trwania demokracji część rządu zazwyczaj uznawała, że istnieją lepsze formy rządzenia.

 

Demokracja istnieje tylko wtedy, gdy ludzie w nią wierzą

Jak już wspomnieliśmy, demokracja szybko spotykała się z różnorodnymi problemami. Jednym z nich był fakt dotyczący tego, że sami przywódcy państw z czasem odchodzili od wiary w potęgę demokracji, ponieważ ich zdaniem istniały lepsze metody na to, aby zarządzać państwem. Jeżeli większość społeczeństwa wierzy w to, że demokracja jest dobrym ustrojem, który nie wymaga zmiany, forma demokratyczna ma szansę przetrwać w państwie. Jeżeli jednak jest odwrotnie, demokracja z całą pewnością szybko upadnie.

Jednak warto również wspomnieć o tym, że w historii możemy zaobserwować okresy, w których niektóre państwa były w stanie utrzymać demokratyczne rządy przez dłuższy czas niż starożytni Grecy. Zagadką jest zatem to, z jakiego powodu niektórym demokracjom udało się przetrwać nawet w obliczu poważnego kryzysu. Od czasów starożytnych Greków zarówno teoria, jak i praktyka demokracji przeszły głębokie zmiany. Nowożytna demokracja jest znacznie zmodernizowana w porównaniu z demokratycznymi ustrojami, o których możemy przeczytać w książkach od historii. Dlatego też liczymy na to, że rządy w dzisiejszych czasach mają większą szansę na powodzenie ze względu na liczne uprawnienia, które politycy wdrożyli na przełomie tysięcy lat.